Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNO
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih na spletni strani Oto Strakušek s.p. Spletna trgovina, Ribnik 26, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Oto Strakušek s.p.).
Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani, zato se šteje, da je vsak potrošnik, ki naroči blago na spletni strani, seznanjen z njihovim celotnim besedilom.
Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.
II. NAROČANJE IZDELKOV
V spletni trgovini izdelke naročate brez vsakega tveganja. Izdelke si lahko doma v miru ogledate in preizkusite in če vam ne ustrezajo nam lahko v roku 14 dni od prejema izdelkov sporočite, da odstopate od pogodbe in v roku 30 dni od obvestila o odstopu, na Vaše stroške, izdelke enostavno vrnete nazaj.
Izdelke lahko naročite na naslednje načine:
po pošti na naslov:
Oto Strakušek s.p, Ribnik 26, 1420 Trbovlje
po elektronski pošti na naslov: info@strelska-oprema.si
po internetu: www.strelska-oprema.si
po telefonu na št.: 040 604 240
Najmanjše naročilo blaga je v vrednosti 5,00 EUR. Če je znesek naročila manjši, Vam bomo dodatno zaračunali logistične stroške v višini 2,00 EUR.
Naročanje izdelkov na e-naslov info@strelska-oprema.si, kupec mora poleg artiklov naročila  posredovati še podatke za dostavo.
Sklenjena pogodba se hrani v na naslovu samostojnega podjetnika., kupcu pa je, ob sklenitvi, na voljo v elektronski obliki, na poziv pa tudi v pisni obliki. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.
III. DOSTAVA IZDELKOV
Izdelke bomo dostavili po pošti v primerni paketni embalaži. V kolikor vas ob obisku poštarja ne bo doma, vam bo le-ta pustil obvestilo o prispeli pošiljki. Paket z naročenimi izdelki vas bo na pošti čakal še 15 dni. V tem roku ga lahko na pošti prevzamete. Poštnina se obračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije oz. hitre pošte DPD.
V primeru plačila po povzetju vam bomo zaračunali stroške pošiljanja, po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. To ne velja v primeru, če je bilo blago vrnjeno, ker ga naročnik ni pravočasno prevzel. V primeru, da želite, da Vam vrnjeno pošiljko ponovno pošljemo, nam morate to pisno sporočiti. V tem primeru Vam bomo zaračunali tudi stroške ponovnega pošiljanja.
Naročeno blago bomo dostavili, če bo to le mogoče, v običjanem dobavnem roku, ki znaša 7 dni od prejetega naročila. V kolikor blaga ne bo možno dostaviti običajnem 7-dnevnem dobavnem roku, vas bomo, takoj ko bo možno, obvestili o predvidenem roku dostave. Če vam blaga v roku 30 dni od sklenitve pogodbe ne bomo mogli dostaviti, vas bomo o tem obvestili ter vam bomo takoj vrnili vsa prejeta vplačila.
IV. RAZPRODANI IZDELKI
V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam posameznega izdelka ne bomo mogli dostaviti, ker je razprodan. Prosimo vas za razumevanje. Prepričani smo, da boste v naši široki paleti izdelkov našli nadomestni izdelek.
V. PREVZEM IZDELKOV V SKLADIŠČU
Po predhodnem dogovoru je prevzem izdelkov možen tudi v našem skladišču na naslovu.
Oto Strakušek s.p., Ribnik 26, 1420 Trbovlje
V primeru prevzema izdelkov v naročniškem centru ne plačate stroškov dostave., vendar se predhodno prepričajte o obratovalnem času oziroma razpoložljivosti osebja.
VI. CENE
Vse cene, navedene na spletni strani www.strelska-oprema.si, so izražene v Euro ter vključujejo davek na dodano vrednost.
Pridržujemo si pravico spremembe cen ob popolnjevanju zaloge razprodanih izdelkov.
Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka in pripadajočega davka na dodano vrednost tudi stroške pakiranja, dostave in poštnine.
Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko.
VII. NAČINI PLAČILA
Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine:
–          plačilo po povzetju – preko Pošte Slovenije
–          plačilo z gotovino v našem skladišču
–          plačilo po predračunu – Izdelke lahko plačate na TRR samostojnega podjetnika
Za pravne osebe je plačilni rok 8 dni. Pri prvem naročilu zahtevamo plačilo pred dobavo . Pridržujemo si tudi pravico dostave samo proti plačilu po povzetju.
Za nepravočasno poravnane obveznosti zaračunavamo zakonske zamudne obresti.
V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški ter stroški sodnih taks in drugih pristojbin.
Z naročilom izdelkov soglašate ter z nastopom zamude s plačilom samostojnemu podjetniku Oto Strakušek s.p. in po njenem pooblastilu tudi njenega pooblaščenca izrecno pooblaščate za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o vašem premoženju in opravo vseh poizvedb, ki se nanašajo na vaše račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter poizvedbe o zaposlitvi, kakor tudi dovoljujete samostojnemu podjetniku Oto Strakušek s.p.. in po njenem pooblastilu tudi njenemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim pravnim osebam, zaradi izterjave terjatev, ki bi jih imel Oto Strakušek s.p.. do vas iz naslova vaših neplačanih obveznosti za naročene izdelke.
VIII. POSEBNA DOLOČILA PRI NAKUPU OROŽJA IN STRELIVA
Prevzem orožja in streliva (razen streliva za zračno orožje) je možen le na naslovu ponudnika ob upoštevanju vseh zakonskih določil Zakona o orožju.

IX. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih in le-ti ostanejo last samostojnega podjetnika Oto Strakušek s.p. Spletna trgovina tudi potem, ko so vam izročeni, vse dotlej dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.
 
X. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO IZDELKOV
Naročilo izdelkov lahko kadarkoli, pred prejemom pošiljke, prekličete. Če si premislite šele na dan prihoda poštarja, mu to preprosto sporočite. Naročilo lahko prekličete tudi tako, da nam v 14 dneh od prejema blaga sporočite, da odstopate od pogodbe. To lahko storite pisno na naslov info@strelska-oprema.si ali pa sporočite na telefon 040 604 240.
Če vam naročeni in prejeti izdelki ne ustrezajo, jih lahko v roku 30 dni od prejema na Vaše stroške, vrnete na naslov:
Oto Strakušek s.p., Ribnik 26, 1420 Trbovlje
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Proizvajalec artikla predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).
Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je potrošnik odprl varnostni pečat.
Vračilo nepoškodovanega blaga v originalni embalaži v roku 14 dni od prejema, bomo upoštevali kot odstop od pogodbe.
Pri vračilu blaga zapišite številko vašega osebnega računa kamor naj se nakaže vrnjeni znesek.
Denar vam bomo vrnili takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vrnjenega blaga. Vrnitev izdelkov v 30 dnevnem roku se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, najprej pokličite našo tehnično službo na telefonsko številko: 040 604 240, kjer vam bodo naše osebje lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.
Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek osebno prevzamete.
Če kupec takšnega izdelka ne prevzame v roku 3 mesecev postane last samostojnega podjetnika Oto Strakušek s.p..
Možnost vračila ne velja za pokvarljivo blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.
XI. GARANCIJA
Za vse izdelke v skladu s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, velja 12 mesečna garancija, za posebej označene izdelke pa podaljšana in posebej označena garancija. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga prejmete ob dostavi blaga. Popravilo izdelkov opravimo sami ali pa jih pošljemo proizvajalcu. V kolikor traja popravilo več kot 45 dni, vam izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek.
Za rabljene izdelke ni garancije, imate pa možnost, da v 8 dneh izdelek vrnete in ga zamenjate za drug izdelek ali pa Vam kupnino povrnemo.
XII. VAROVANJE PODATKOV
Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z Uredbo EU 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA  z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in Oto Strakušek s.p..
XIII. PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@strelska-oprema.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov na spletni strani www.strelska-oprema.si!